text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Tvari veikla

Esame įsitikinę, kad kartu galime sukurti tvaresnę ateitį. Nedvejodami susisiekite su mumis ir mes kartu pasistengsime, kad rytojus būtų šiek tiek geresnis.

„Tibnor“ įsipareigojimas dėl tvarumo: prisiimame visą atsakomybę

Džiaugiamės, kad nuolat mokomės ir tobulėjame kartu. Tapdami šiek tiek geresni, kartu galime kurti tvaresnį verslą, tvaresnę pasiūlą ir tokiu būdu tapti atsakingesniu partneriu bei saugiausia plieno įmone. Įsipareigodami dėl tvarumo, mes prisiimame atsakomybę už visą vykdomą veiklą, pradedant tuo kur perkame medžiagas, kokia yra kokybė kiekviename mūsų veiklos etape ir baigiant tuo, kad savo darbuotojus laikome vertingiausiu turtu, įgalinančiu ir toliau tobulinti procesus, padėti klientams įveikti ateities iššūkius bei kurti stiprią ir pelningą įmonę, kuria galite pasikliauti.

Savo įsipareigojimą dėl tvarumo įgyvendiname remdamiesi mūsų vertybėmis, vienijančiomis mus ir SSAB, kurios padeda mums atskirti, kas yra gerai ir kas yra blogai.

Veiklūs - kartu kuriame vertę
Nuoširdūs - darome tai, kas teisinga
Žingsniu priekyje - žvelgiame į ateitį

Mūsų tvarumo strategija

Dokumentai parsisiųsti

Mūsų sertifikatai užtikrina, kad tvarumui „Tibnor“  skiriamas didžiausias dėmesys

Mūsų sertifikatai užtikrina, kad tvarumui „Tibnor“ skiriamas didžiausias dėmesys, mes nuolat vystomės ir tobulėjame. Tai mus skatina aktyviai dirbti aplinkosaugos srityje, sistemingai valdyti ir vadovauti veiklai mažinant poveikį aplinkai laikantis galiojančių teisės aktų aplinkosaugos srityje. Tai mums padeda sutelkti dėmesį į klientą, nustatyti tobulintinus procesus, plėtoti veiklą ir mažinti kokybės trūkumus.

Atsisiųskite mūsų sertifikatus pagal šias nuorodas:

Since 2002, Tibnor has been quality certified.

Tibnor Oy service centers are certified according to the standard EN 1090. The certificates have been issued by Inspecta Certification.

Direktyva

Atsisiųsti dokumentą naudojant šias nuorodas:

Tibnor emission statement

REACH

REACH – tai cheminių medžiagų naudojimą reglamentuojantys teisės aktai, iš esmės pakeitę cheminių medžiagų taisykles, kurios galiojo ES ir Švedijoje iki 2007 m. birželio 1 d. REACH reiškia Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (liet. Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimas). Reach taip pat nustato cheminių medžiagų naudojimo reikalavimus, kurių nebuvo ankstesniuose teisės aktuose.

RoHS

Kokį poveikį direktyva turi „Tibnor“ produkcijai? Pagal RoHS 2 direktyvą (2015/863/ES) yra apribojamas gyvsidabrio, kadmio, švino, šešiavalenčio chromo ir polibrominto bifenilo (PBB) ar polibrominto difenileterio (PBDE) antipirenų naudojimas naujuose elektriniuose ir elektroniniuose komponentuose, kurie patenka į rinką po 2006 m. liepos 1 d.

Tibnor statement on material with Russian and Belarusian origin

Mūsų elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas – tai bendra sąvoka, apibūdinanti, kaip mūsų įmonė ir mes, darbuotojai, turėtume vertinti įvairius elementus, susijusius su mūsų darbo aplinka, elgesiu, sauga ir vidiniais bei išoriniais santykiais.

Atsisiųsti dokumentą naudojant šias nuorodas:

Darykime pokyčius kartu

Esame įsitikinę, kad kartu galime sukurti tvaresnę ateitį. Nedvejodami susisiekite su mumis ir mes kartu pasistengsime, kad rytojus būtų šiek tiek geresnis.

Susisiekite su mumis
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.