text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Atsakingas partneris

Tikslinė sritis „Atsakingas partneris“ reiškia, kad mes nuolat imamės iniciatyvų, susijusių ne tik su sveikata ir sauga, bet ir su įvairove bei verslo etika.

Pirmenybė teikiama saugumui

Tikslas – būti saugiausia plieno pramonės įmone be nelaimingų atsitikimų, su darbu susijusių traumų ar ligų.

Pagrindinis dėmesys prevenciniam darbui

 • Mokomės vieni iš kitų ir dalinamės geriausia praktika
 • Visiems privalomas mokymas
 • Rizikos nustatymo, vertinimo ir šalinimo procesai

Dėmesys darbų saugai​

 • Asmeninė pareiga saugiai dirbti kiekvieną dieną
 • Vadovai rodo gerą pavyzdį
 • Visi darbai atliekami saugiai arba darbo operacija nutraukiama

Procesų tobulinimas

 • Leškome, kas gali klostytis ne taip
 • Leškome, kas mus apsaugo
 • Užtikriname, kad priemonės būtų veiksmingos, įgyvendinamos ir veiktų tinkamai

Pagarba ir profesinis sąžiningumas

„Tibnor“ gerbiame kiekvieną žmogų ir prieštaraujame tam, kad kažkas turėtų mažiau palankias sąlygas dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų.

Mūsų įsitikinimu, įvairovė praturtina verslo ir įmonės darbo kultūrą. Būdami SSAB grupės dalimi, mes glaudžiai bendradarbiaujame su klientais ir tiekėjais visame pasaulyje. Siekdami kuo geriau patenkinti jų poreikius, turime suprasti kiekvieno požiūrį ir kultūrą. Lygiai taip pat į darbą priimame vyrus ir moteris iš skirtingų geografinių vietovių ir žmones, kurie turi skirtingų įgūdžių bei patirties ir kurie dirbo pas mus skirtingais laikotarpiais. Kaip įmonė siekiame, kad visi mūsų darbuotojai turėtų lygias galimybes tobulėti įmonėje ir jaustis įsitraukę.

Elgesio kodeksas

 • Elgesio kodeksas nusako mūsų elgsenos principus. Jis sudaro mūsų etinės, aplinkosauginės ir socialinės atsakomybės pagrindą
 • Su verslo etika supažindinami visi „Tibnor“ darbuotojai.

Verslo etika

 • Visiškas nepakantumas kyšininkavimui ir korupcijai
 • Aiškūs nurodymai, kurie mums padeda vykdyti kasdienę veiklą ir atitinkamai elgtis kitų verslo partnerių atžvilgiu
 • Pasaulinė pranešėjų apie pažeidimus linija (Ethics Line), kuria galima naudotis internetu arba paskambinus visą parą veikiančia pasauline karštąja linija.
 • Leisti darbuotojams pranešti anonimiškai

Įvairovė

 • Esame įvairiapusiški ir įtraukūs
 • Pritraukti, samdyti ir tiekti į rinką įvairią darbo jėgą
 • Kurti įtraukias ir novatoriškas darbo vietas
 • Būti atsakingu partneriu ir gerinti savo, kaip įmonės ir darbdavio, reputaciją

Darykime pokyčius kartu

Esame įsitikinę, kad kartu galime sukurti tvaresnę ateitį. Nedvejodami susisiekite su mumis ir mes kartu pasistengsime, kad rytojus būtų šiek tiek geresnis.

Susisiekite su mumis
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.