text.skipToContent text.skipToNavigation
The natural choice

Tvari veikla

Kuriame tvarų verslą nuolat peržiūrėdami savo darbo metodus, grindžiamus taupumo filosofija „SSAB One“. Nuolatinis tobulėjimas reiškia nuolatinį mokymąsi ir kasdienį veiklos gerinimą.

Turime nuolat tobulėti norint rinkoje išlikti aktualiais savo klientams, darbuotojams ir visuomenei. Kaip tai užtikrinti? Įmonėje „Tibnor“ darbo metodus plėtojame remdamiesi taupumo filosofija „SSAB One“. Dirbame visose komandose ir visose šalyse užtikrindami „Tibnor“ konkurencingumą, eliminuodami lėšų švaistymą veiklos srautuose, efektyvindami darbo metodus ir procesų veiksmingumą, bei įtraukiame visus šiame darbe dalyvaujančius darbuotojus.

Visos mūsų komandos, visose šalyse, kasdien arba kas savaitę, rengia susitikimus aptarti ir valdyti darbo krūvį, nustatyti nukrypimus bei tobulintinas sritis. Siekdami pagerinti vadinamąją „normalią padėtį“, daug dėmesio skiriame problemų sprendimui visose grandyse. Idėja – panaudoti visų žinias tobulėjimui kartu, tai leidžia mums visiems sustiprinti įsitraukimą į „Tibnor“ veiklą.

Dirbdami tokiu būdu, kuriame efektyvius procesus, tuo pačiu metu mažiname mūsų veiklos poveikį aplinkai. Daugiausia dėmesio skiriame išmetamų teršalų kiekio mažinimui, transporto užpildymo lygio didinimui, medžiagų naudojimo gerinimui, energijos suvartojimo ir metalo laužo kiekio mažinimui. Mes reikalaujame, kad mūsų samdomi vežėjai atitiktų ne žemesnį kaip Euro 5 standartą, tokiu būdu prisidedame prie CO2 mažinimo.

Darykime pokyčius kartu

Esame įsitikinę, kad kartu galime sukurti tvaresnę ateitį. Nedvejodami susisiekite su mumis ir mes kartu pasistengsime, kad rytojus būtų šiek tiek geresnis.

Susisiekite su mumis
Quick order
Delivery options
Selected date Partial delivery possible


Log In

I have forgotten my password

We are pleased that you want to become a customer with us. In order for you as a business customer to be able to shop from us, you need to apply for a customer account.

Apply for a customer account

*Note that we only sell to business customers, unfortunately not to private individuals. Applications without an organization number will not be processed.