Susisiekti
Contact request

About you:

* Privalomas
Pateikdami šią formą jūs pritariate mūsų pranešimui dėl privatumo.

Kokybė ir aplinkosauga


„Tibnor“ yra sertifikuota pagal ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Mūsų Šiopingo, Eskilstiunos ir Lanos gamyklos taip pat turi sertifikatą  EN 1090-1, o ILF gamyklai Linšiopinge yra suteiktas leidimas pagal SBS.

 

Mūsų valdymo sistemoje yra dokumentas, užtikrinantis aukštą kokybę, aplinkos apsaugą ir darbo aplinką pagal įstatymus ir kitus reikalavimus, kurių privalome laikytis. 
 
Sertifikatą galite atsisiųsti apačioje.

 

Kokybė
Siekdama nuosekliai tobulinti savo veiklą„ „Tibnor“ dirba vadovaudamasi „SSAB One“ valdymo filosofija.
Kiekvienas asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda ieškant sprendimų ir aktyviai dirba šalindamas trūkumus bei tobulindamas procesą.

Aplinkosauga
„Tibnor“ prisideda prie teigiamų pokyčių aplinkos apsaugos srityje. Mes nuosekliai tobuliname savo procesus, didindami, be kita ko, transporto priemonių užpildymo laipsnį, kad poveikis aplinkai būtų sumažintas iki minimumo, Mes reikalaujame, kad mūsų samdomi vežėjai atitiktų ne žemesnį kaip Euro 5 standartą, ir tokiu būdu prisidedame prie CO2 išlakų mažinimo. 
 
Darbo aplinka
„Tibnor“ siekia būti pavyzdinė įmonė saugumo ir tinkamų darbo sąlygų srityje, kurioje dalyvauja visi darbuotojai. Mes aktyviai dirbame plėtodami savo darbo metodus bei požiūrius į saugumą ir siekiame, kad visi savo darbo vietose jaustųsi gerai. 

Tibnor OY paslaugų centrai yra sertifikuoti pagal EN 1090 standartą. Atitinkami sertifikatai išduoti Inspecta Sertifiointi:

EN 1090-2 Järvenpää (EN)
EN 1090-1 Hyvinkää (EN)
EN 1090-2 Hyvinkää (EN)
EN 1090-1 Seinäjoki (EN) 
EN 1090-2 Seinäjoki (EN)

Tibnor OY paslaugų centrų veiklos atitikties deklaracijos (Declaration of performance):

Hyvinkää (EN)
Seinäjoki (EN)

REACH – tai cheminių medžiagų teisės aktai, iš esmės pakeitę cheminių medžiagų naudojimo taisykles, kurios galiojo ES iki 2007 m. birželio 1 d. REACH reiškia Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, lietuviškai: cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimas.
Reach taip pat nustato reikalavimus cheminių medžiagų naudotojams, kurių nebuvo ankstesniuose teisės aktuose.

REACH

Kokį poveikį direktyva turi „Tibnor“ produkcijai?

RoHS